Δημοτικό

Στο δημοτικό, βασικός σκοπός των μαθηματικών είναι η κατάκτηση αριθμητικών δεξιοτήτων και η σύνδεση τους με βασικές μαθηματικές γνώσεις

Γυμνάσιο

Τα μαθηματικά του γυμνασίου είναι αυτά που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη γνωστική μαθηματική ανάπτυξη του μαθητή.

Λύκειο

Η διδασκαλία των μαθηματικών του Λυκείου προϋποθέτει το ανεπτυγμένο γνωστικό επίπεδο των μαθητών, τόσο στις αλγεβρικές όσο και των γεωμετρικές έννοιες.

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή είναι η έκφανση της εκπαίδευσης που μας επιτρέπει να παρέχουμε ανεπτυγμένες εμπειρίες εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

Μαθηματικό Εργαστήρι στην πόλη της Ξάνθης

Το μαθηματικό εργαστήρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση. Ευχαριστώ για την κατανόηση
Περισσότερα

GeoGebra

Εξελιγμένη εμπειρία αλγεβρικής και γεωμετρικής προσομοίωσης.

MathType

Εφαρμογή ενσωματωμένης σύνθετης μαθηματικής τυπογραφίας.

Ψηφιακά εργαλεία

Στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια μεγάλη πληθώρα συσκευών κι εφαρμογών που βελτιώνουν την επικοινωνία, την εργασία, την ψυχαγωγία αλλά και άλλες εκφάνσεις της ζωής. Από αυτή την πραγματικότητα δε θα μπορούσε να λείπει η εκπαίδευση και η διδασκαλία. Για τη διδασκαλία των μαθηματικών έχουν κατασκευαστεί διάφορα εργαλεία που είναι ικανά να αντικαταστήσουν τον πίνακα και να οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες μάθησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Πολυχρόνης

Δημήτρης Πολυχρόνης

Μαθηματικός, M.Ed. ΕΑΕ