Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι ο κλάδος της εκπαίδευσης που ασχολείται με την παροχή υποστήριξης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).

«Εκπαίδευση με Ισοτιμία και Δικαιοσύνη»

Διάχυτες Αναπτυξιακές Δαταραχές

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) είναι η πλέον σύγχρονη έννοια που περιγράφει τις γνωστές Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), σύμφωνα με το DSM-V. Σε αυτή την περίπτωση, οι επαγγελματίες της ΕΑΕ καλούνται από πολύ νωρίς να υποστηρίξουν το παιδί ώστε να κατακτήσει κατά το δυνατόν πιο σύντομα κοινωνικές δεξιότητες.

Αισθητηριακές Διαταραχές

Οι ασθητηριακές διαταραχές αφορούν δυσκολίες που εστιάζονται στην όραση και την ακοή.  Ανάλογα με το είδος της διαταραχής, επιδιώκουμε πρωτίστως την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης.

(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) αναφερόμαστε σε μια σειρά από δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής σε κάποια φάση της εκπαίδευσης του λόγω κάποιων μη ενδογενών παραγόντων (όπως η παροδική ψυχολογική πίεση και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες). Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), ή παλιότερα Δυσλεξία, είναι οι δυσκολίες αυτές που οφείλονται σε ενδογενή χαρακτηριστικά και κατά βάση αποτελούνται από νευροπαθαλογικούς παράγοντες (δομή του εγκεφάλου, τρόποι αποθήκευσης της μνήμης, επεξεργασία πληροφοριών κ.α.). Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται ο μαθητής να αναπτύξει τρόπους και μεθοδολογίες που θα τον βοηθήσουν να αντισταθμίσει τις δυσκολίες του.

Μαθηματικό Εργαστήρι στην πόλη της Ξάνθης

Το μαθηματικό εργαστήρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση. Ευχαριστώ για την κατανόηση
Περισσότερα

GeoGebra

Εξελιγμένη εμπειρία αλγεβρικής και γεωμετρικής προσομοίωσης.

MathType

Εφαρμογή ενσωματωμένης σύνθετης μαθηματικής τυπογραφίας.

Ψηφιακά εργαλεία

Στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια μεγάλη πληθώρα συσκευών κι εφαρμογών που βελτιώνουν την επικοινωνία, την εργασία, την ψυχαγωγία αλλά και άλλες εκφάνσεις της ζωής. Από αυτή την πραγματικότητα δε θα μπορούσε να λείπει η εκπαίδευση και η διδασκαλία. Για τη διδασκαλία των μαθηματικών έχουν κατασκευαστεί διάφορα εργαλεία που είναι ικανά να αντικαταστήσουν τον πίνακα και να οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες μάθησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Πολυχρόνης

Δημήτρης Πολυχρόνης

Μαθηματικός, M.Ed. ΕΑΕ