Οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρούμε αλλάζουν, μεταβάλλονται και εξελίσσονται

Μια νέα εποχή είναι εδώ

Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ασύγχρονες και σύγχρονες πλατφόρμες που διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύγχρονη διδασκαλία

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι η μέθοδος με την οποία εκπαιδευτικοί κι εκπαιδευόμενοι (μαθητές και ενήλικες) μπορούν να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων λογισμικών που εκμηδενίζουν την απόσταση.

Το ευρύτερα διαδεδομένο λογισμικό σύγχρονης διδασκαλίας δεν είναι άλλο από το Skype. Ένα πρόγραμμα που πλέον διαθέτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ως αναπόσπαστο εργαλείο επικοινωνίας.

Το Skype διατίθεται δωρεάν για όλα τα λειτουργικά λογισμικά των υπολογιστών, ενώ τα Windows 10 το έχουν ενσωματώσει ώστε οι χρήστες του να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του άμεσα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μικρόφωνο και κάμερα, και το μάθημα αρχίζει!

Εύκολη και γρήγορη μετάβαση στις νέες προκλήσεις

Ασύγχρονη διδασκαλία

Με την ασύγχρονη διδασκαλία η μάθηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ευκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτικοί, έχοντας προετοιμάσει το απαραίτητο υλικό, μπορούν να το διαθέσουν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι εκπαιδευόμενοι, απαλλαγμένοι την ταυτόχρονη παρουσία μπορούν να προσαρμόσουν τη μελέτη τους σσύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρονται από το ψηφιακό περιβάλλον του υπολογιστή αλλά και της πλατφόρμας.

Το Moodle είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με τη μεγαλύτερη απήχηση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με πολλά εκατομμύρια χρήστες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και κυρίως στα Πανεπιστήμια.

Στο XanthiPLUS λειτουργεί πλατφόρμα του Moodle με το όνομα Galois, εμπνευσμένο από τον σπουδαίο Γάλλο Μαθηματικό κι επαναστάτη του 19ου αιώνα, Evarist Galois.

Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων κι εφαρμογών

e-Μαθηματικά

Η διδασκαλία των μαθηματικών πλέον έχει εξελιχθεί κι έχουν δημιουργηθεί νέα εργαλεία που απλοποιούν τη διαδικασία της μάθησης. Οι έννοιες και οι μεθοδολογίες αποκτούν μεγαλύτερη πρακτική υπόσταση και προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες αφομοίωσης.

Το GeoGebra είναι ένα τέτοιο εργαλείο ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, αλλά πλέον παροτρύνονται να μάθουν να χρησιμοποιούν και οι ίδιοι οι μαθητές. Μέσα από την πληθώρα των δυνατοτήτων του, προσφέρει γρήγορες, εύχρηστες και ακριβείς αλγεβρικές και γεωμετρικές παραστάσεις